Podpórki pod rośliny. Fot.05

Pędy nagięte przez ciężkie „główki” piwonii.