Podpórki pod rośliny. Fot.14

Stara grusza jest naturalną podpora dla bluszcza pospolitego.