Podpórki pod rośliny. Fot.22

Poprzetykane pędy róż pomiędzy listewkami kratownicy.