Psiząb – Fot.04

Kwiaty wyglądem przypominają miniaturową lilię.

Dodaj komentarz