Porada dnia – czerwiec (#012)

Z końcem czerwca, można podzielić kosaćce bródkowe. Robi się to 2-3 tygodnie po przekwitnięciu.

Dodaj komentarz